pleiades sifa
AKTİVASYON VE BEDEN SİNİR SİSTEMİ

Pleiades Aktivasyon ve Uyumlanma seanslarında Beden parasempatik sinir sisteminin aktive edilmesi önemli bir yer teşkil eder. ​Parasempatik sinir sisteminin beden için gerekli olan NEGATİF İYONLARI üretebilme ve bu şekilde içsalgı bezlerini ve bağlı hormonal dengeleri kurabilme potansiyeli vardır.

Parasempatik sinir sisteminin aktive olması, beden stres seviyesinin düşmesine ve bununla beraber hipofiz salgı bezinin doğal işlevini rahatlıkla yerine getirmesine olanak tanır.

Hipofiz bezi, tüm salgı bezlerinin işlevlerini yöneten beden sinir sisteminin komuta merkezi durumunda olup aynı zamanda duygusal yönetimi sağlayan beyin limbik sisteminin yönetimi de bu salgı bezinin kontrolündedir.

Limbik sistem adı verilen duygusal denge merkezimiz aynı zamanda hafıza ve duygusal hafıza arasındaki dengeyi sağlayan önemli bir sistemdir.

Limbik sistemin kendi doğal dengesine kavuşması ile beraber farkındalık, algı ve idrak alanlarında “BİLİŞSEL” olarak ivme kaydedilir.

Bununla beraber epifiz bezinin melotonin salgılaması kendi doğal döngüsüne kavuşur. Daha önce tepki verdiğimiz veya anlayamadığımız konuları daha net algılar ve yanıtlar hale geliriz.

Daha önceki yaşam şeklimizde stres hormonlarının salgılanmasından sorumlu olan sempatik sinir sisteminin aktif ve sürekli olarak çalışması dengeye alınır.

Beden genel sinir sistemininin dengelenmesi ile beraber beden enerji meridyenlerimiz onarılır ve yenilenir. Beden manyetik alanımızın dönüştürme özelliği açığa çıkarak hayatımızın her alanında meditatif kalabiliriz. ​ Aktivasyonun her seviye de olması bu durumu işaret etmek amaçlıdır.

Pleiades Şifa Sistemi Bedenimiz ile kuantum alan (ATOMALTI SAF ENERJİ ALANI) arasında bağ kuran bir sistemdir.

www.pleiades.com.tr