pleiades sifa
PLEİADES ŞİFA SİSTEMİ NEDİR ?

Pleiades® Şifa Sistemi insan bedeni, zihin ve duygusal yapısı üzerinde HOLİSTİK “Bütünsel” bir çalışma olup el dokunmaksızın işleyen bir sistemdir.

 

PLEİADES ŞİFA SİSTEMİ NEDİR ?

Pleiades Şifa Sistemi’nin nasıl işlediğini anlayabilmek için Evrenin temeline inmemiz gerekir. İşte bu temel alana kuantum fiziğinde  “Birleşik Alan”, süper string” alanı ismi verilir.

Bu alan tamamen saf potansiyel ve saf zekadır. Tüm doğa yasalarının ve dengelerinin kaynağıdır. Bilinen tüm temel güçler, manyetik alanlar, titreşim ve frekanslar, atom ve atom altı parçacıklar birleşik alanda birleşik bir kaynağa sahiptir.

Bu durum ise birleşik alanı evrenin en saf zeka alanı yapar. Maddesel olmayan, potansiyel ve kendinin farkında olan saf zeka ise Birleşik Alan’ın özellikleridir. ​

Tüm algılanan ve algılanmayan her şey bu saf zekanın saf potansiyelinden ortaya çıkan farklı parametrelerdeki  ki titreşimsel yoğunlaşmalardır. ​

Fiziksel bedenlerimiz de temelde bu birleşik alan’a bağlıdır. Varlığımızda, bedenimizde ortaya çıkan rahatsızlıklarımızın nedenini anlamak için, Birleşik Alanı anlamak zorundayız.

Tüm biyolojik yapımızı kontrol ve sistematize eden, yapılandıran “Alan” dır. Görünmez kuvvetlerdir.

Ünlü fizikçi Albert Einstein tarafından verilen çok önemli bir şifre vardır, “Alan, taneciği kontrol eden “Ruh” tur.

Başka bir tanımla görünen şeylere yani fiziksel bedenlerimiz de buna dahil olmak üzere her şeye biçimini, şeklini ve işleyiş sistemini veren potansiyel saf zeka “Alan” dır. Bu Kuantum fiziğinin temelidir.

Birleşik Alan’dan Bilgiyi Salt Olarak alan ve işleyen Kalp organımızdır. İşlenen bilgiyi  eyleme döken ise Beyindir. Filtreme işlemi ise zihnimizde meydana gelir. Filtreme işlemi Zihin yapımıza göre değişmekte ve çeşitlenmektedir.

Ancak yinede bu filtreleme sonucu “Kalp” ten Gelen bilgi asıl saf halini kaybettiğinden ortaya çıkan eylem “Teknik veya Yöntem” ismini alarak sınırlı bir çalışmayı beraberinde getirir.

Zihinsel kimliğin saf alandan gelen bilgi-titreşim-frekans yağmuruna şemsiye açarak veri girişini kısıtlaması ile ortaya çıkan çalışmalara “Bioenerji Teknikleri” ismi verilmiştir.

Teknikler, lokal çalışmaları ve semptomları hedef alarak yatay bir alanda etkisini gösterirken Dikey yani varlığın diğer katmanlarında  etkisini yitirmektedir.

Birleşik Alan ile direk bağlantı kurulduğun da ise bu bağlantıya Dikey bağlantı ismi verilmektedir. Dikey bağlantı ise Birleşik Alan’ın dişil yani üretken özelliğinden ortaya çıkan saf frekansların her seviye de çalışmasına olanak sağladığından dengeleme tüm varlık katmanlarında etkisini göstermektedir.

Bu sisteme, Bütünsel sistem ismi verilmektedir.

​Pleiades® Şifa Sistemin de Birleşik alan ile direk etkileşime girilir ve zihin filtresi olmadan kalp ve beyin dengesi ile evrensel zekanın öz iradesi devreye sokulur.

 

Şeref Tolga Kuralay - www.pleiades.com.tr