pleiades sifa
AKTİVASYON SÜREÇLERİ

 

Uyumlanma, bir Dönüşüm süreci olmakla beraber üç aşamayı kapsamaktadır. Bu aşamalar aşağıda sıralanmıştır.

1. AKTİVASYON
2. YENİLENME
3. UYANIŞ

Bu üç aşamanın tam olarak anlaşılması için bazı belirli bilimsel kavramları bilmemiz gerekmektedir. Bu kavramlardan en önemli olan “MORFİK ALAN” ise Uyumlanma sürecinin temelini oluşturan ve bilinmesi gereken en temel kavramlardandır.

Aşağıdaki butonu tıklayarak “ALAN” konusu ile bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha sonra uyumlanma süreci ile ilgili yazıyı okumaya devam edebilirsiniz. Konunun daha net anlaşılabilmesi için.

 

AKTİVASYON SÜRECİ

Bedenimiz, sadece bize özel olan bir “MORFİK ALAN” tarafından holistik olarak “BİLGİ” alışverişinde bulunur ve kendi işleyişini sürdürür.

Holistik kelimesi işlenen elektriksel bilginin bedenimizin dışında değil her bir zerresinde mevcut olduğunu işaret etmek için kullanılmaktadır.

Bizler, bedenlerimiz ve temelde sinir sistemimizin alıcı verici nöronları olan “AFERENT” ve “EFERENT” ismi verilen reseptörleri yani alıcıları ile bizim şablonumuz yada “ÖZ İŞLETİM SİSTEMİMİZ” olan kendine özgün zekaya sahip “MORFİK BİLİNÇ”le temasa geçerek “BİLGİ” alışverişini sürdürürüz.

Aynı zamanda bu “MORFİK BİLİNÇ”, evreni bir arada tutan, biçimlendiren, doğa yasalarını düzenleyen “BİRLEŞİK ALAN” ile etkileşimdedir. Eğer bu etkileşimler bir şekilde zayıflar ve bilgi akışında sorun olursa,  “DENGE” sorunu diye adlandırdığımız sorunlar baş gösterir.

Sinir sistemimizin “MORFİK ALAN” ile tekrar bağlantıya girmesi ve Sinir hücrelerinin aktif hale getirilmesi işlemine “AKTİVASYON” ismi verilir.

Aktive olan sinir hücrelerinin, “MORFİK ALAN” ile tekrar kurulan teması Holistik (BÜTÜNSEL) gerçekleşir.

Yani temas kurulan Morfik Alan’ın Kapsadığı bilgi bedenimizde Her zerre de bulunmaktadır. Sinir sistemimizin AKTİVE olması ile beraber, beden sistemimiz bilgiyi okumaya ve işlemeye başlar.

​ Pleiades® AKTİVASYON çalışması, Sinir sistemimizin orjinal şablonunu içeren ve bir kopyası olan MORFİK ALAN ile iletişime geçmesini sağlayan uygulamadır.

 

YENİLENME SÜRECİ

Aktive olan sinir sistemimiz bugüne kadar temeli çevresel ve zihinsel verilerin oluşturduğu düşünsel olguların elektro manyetik yan etkilerini dönüştürme sürecine girer.

Sinir sistemimiz kendi içinde Merkezi – Somotik – Çevresel olmak üzere diğer sinir sistemlerini de kapsar. Bu sistemler ise Kalp, beyin ,omurilik, sindirim sistemi, endokrin sistemi gibi diğer doku, organ ve kaslarda bioelektriksel ve kimyasal reaksiyonları başlatır.

Yeniden yapılanma sürecine giren bedenimiz günden güne kendini yenileyerek orjinal biçimine organize olurken aynı zamanda zihinsel süreçlerimizde, algı ve idrak seviyemizde de yenilenmeler başlar.

​Ancak bunlar bir günde değil farklı süreçler içeren zamanlarda meydana gelir ve her birey için farklılık gösterir. Tüm bu sürece AKTİVASYON çalışmasından sonra girilir ve belirli bir süre devam eder.

 

UYANIŞ SÜRECİ

 

Yenilenme süreci tamamlandıktan ve sinir sistemimiz yenilendikten sonraki aşamada Kendi özgün Morfik Alanımıza tam bir uyum sağlarız.

Hatırlamalıyızki kendi Bağlı olduğumuz morfik alan aynı zaman da kendi işletim sistemini “BİRLEŞİK ALAN” vasıtası ile devam ettirmektedir.

​ Uyanış sürecinde ise Evrensel Bilinç ile Bütünleşme ve Kendi varlığımızı derinden tanıma keşfi başlar. Kendimizi tanımladığımız kişiliğin ötesinde Varoluşsal olarak derinden tanır ve evrensel birlik deneyimine yaşama sürecine adım atarız.

 

Şeref Tolga Kuralay - www.pleiades.com.tr